Σελίδες

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ"

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΥΞΙΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ"